Đấng Allah của Hồi giáo có phải là

Đức Giavê của Thiên Chúa Giáo không?

Thiên Chúa được định nghĩa là một Thực Tại cao nhất hoặc tối thượng. Người được xem như Đấng hoàn hảo đầy quyền năng, khôn ngoan, và nhân từ đă sáng tạo và cai quản vũ trụ.

Qua các nền văn hóa khác nhau, Thiên Chúa được gọi bằng nhiều tên: "Zeus", "Jupiter", "Brahma", "Ra", "Odin", "Ashur", "Izanagi", "Viracocha", "Ahura Mazda", "Allah" và "Giavê", chỉ là một số tên tiêu biểu. Có người c̣n gọi là "Mẹ Thiên Nhiên" và người khác gọi "Cha Thiên Chúa". Sự thực Người là ai?

Trong giới hạn của bài này, người viết chỉ muốn so sánh sự khác biệt giữa Đấng Allah của Hồi giáo và Đức Giavê của Thiên Chúa Giáo.

Hầu hết người Hồi giáo cho rằng Allah là đấng duy nhất và do đó phải là Thượng Đế giống như người Kitô hữu thờ phượng. Tương tự, đối với một số người Kitô hữu, Allah chỉ là tên cho một Thiên Chúa tạo thành vũ trụ. Tuy nhiên, với những người khác, Allah Hồi giáo và Giavê Kinh thánh là khác nhau và không thể đề cập đến cùng một thực thể. V́ "làm sao chúa của Muhammad có thể là Cha của Đức Giêsu Kitô?" Câu hỏi là liệu các thuật ngữ "Allah" và "Giavê" chỉ là hai tên cho cùng một Đức Chúa Trời, hay họ đang đề cập đến các Chúa khác nhau? Nếu chỉ có một Đức Chúa Trời, th́ câu hỏi cuối cùng là, "Đức Chúa Trời nào thật?"

Chân dung Đức Chúa Cha  

qua nét vẽ của Michelangelo

Đầu tiên chúng ta hăy nh́n vào nguồn gốc và ư nghĩa của chữ "Allah". Allah đến từ thuật ngữ Aramaic "al-ilah", có nghĩa là "thần". Nó là một thuật ngữ chung cho thượng đế của người dân; và ở Ảrập đă được sử dụng trong nhiều thế kỷ trước khi Muhammad xuất hiện. Rơ ràng đó là một trong 360 vị thần thờ phượng tại Ka'aba ở Mecca, và là thượng đế cho bộ tộc Quraysh; nơi Muhammad sinh ra lớn lên. Trước thời kỳ Hồi giáo, Allah có ba con gái: Al-At, Al-Uzza, và Al-Manat. Muhammad mở chiến dịch chống chủ nghĩa đa thần ông đă chọn Allah là thiên chúa và bác bỏ tưởng cho rằng Allah có con gái hoặc con trai. Như vậy, đấng Allah trong Koran th́ khác hẳn với Đức Giavê trong Kinh thánh.

Alla trong thư pháp Arabic. Người Hồi giáo không ghi nhận bất kỳ một h́nh ảnh cụ thể nào về đấng họ tôn thờ ngoài thư pháp này

một điều, Allah th́ xa cách không ai gặp được, ngài tiết lộ ư chí của ngài nhưng không phải là chính ngài. Không thể biết ngài một cách cá nhân cụ thể. Trong tính nhất thể tuyệt đối của ngài, có sự hiệp nhất nhưng không phải ba ngôi, và v́ thiếu mối quan hệ này nên t́nh yêu không được nhấn mạnh. Thật vậy, đối với người Hồi giáo, Allah không có cộng sự. Trên thực tế, nếu ai nói Chúa Giêsu con Thiên Chúa th́ đótội trọng nhất trong tất cả các tội của đạo Hồibị kết án tử h́nh.

Allah cũng là một chúa được Mohammad khai sinh và được cho là để đánh lừa người dân, đặc biệt là những người không tin. Cuối cùng, ngay cả đối với người Hồi giáo mộ đạo, không có sự đảm bảo cho ơn cứu độ bởi v́ trong sự độc đoán của ngài, Allah có thể phủ nhận những hành vi tốt của một tín đồ và phạt người ấy xuống hỏa ngục. V́ thế, ngay cả khi việc tốt của một người nhiều trọng lượng hơn việc xấu th́ sự cứu rỗi của người ấy cũng tùy thuộc vào ư muốn của Allah.

Khi chúng ta suy nghĩ về Đức Giavê, Thiên Chúa của Kinh Thánh, chúng ta thấy một vị Thần khác. Trước hết, tên "Giavê" xuất phát từ thời Đức Chúa Trời hiện ra với Môsê trong bụi cây đang cháy. Vào thời điểm đó, Thiên Chúa đă tiết lộ với Môsê để gọi Người "Ta Đấng Hằng Hữu" (Ego Sum Qui Sum) hoặc bằng tiếng Do thái, "Giavê" (Yahweh). Điều quan trọng là Chúa Giêsu tự cho ḿnh "Ta Hằng Hữu" (Ego Eimi) trong John 8:58. Người Do Thái nhận ra rằng Chúa Giêsu đang ám chỉ ḿnh là Đức Chúa Trời nên Ngài đă bị ném đá cho báng bổ. Mối liên kết giữa Chúa Giêsu trong Tân ước và ngọn lửa đang cháy trong Cựu Ước chứng minh sự hiệp nhất của một Thiên Chúa biểu hiện cho đức tin của người Kitô giáo.

Đức Chúa Cha phán: "Ta Đấng Hằng Hữu"  

(אני מי שאני) khi tỏ ḿnh ra cho Môsê

Điều này không thể nói về chúa của đạo Hồi người Hồi giáo bác bỏ thiên tính của Đức Giêsu từ chối nhiều điều mà Tân Ước tả về Người.

Chúng ta cũng thấy Kinh thánh tả Đức Giavê ngược lại với đấng Allah. dụ, Allah được coi là quá thánh thiện để có mối quan hệ cá nhân với loài người, nhưng Đức Giavê thường được mô tả là một Thiên Chúa đầy yêu thương hằng quan tâm đến những khó khăn trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Đức Giavê c̣n được tả là không thay đổi và Đấng bảo đảm sự cứu rỗi cho tín hữu. Cuối cùng, v́ có sự hiệp nhất trong Chúa Ba Ngôi với một Thiên Chúa cũng là ba thực thể, hiển nhiên mạc khải cho biết Thiên Chúa Cha của Đức Giêsu.

Chúa Ba Ngôi là niềm tin rằng Thiên Chúa bao gồm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong đó Chúa Con thể hiện siêu h́nh trong chân lư của Chúa Giêsu.

Một số học giả muốn nhấn mạnh những điểm tương đồng giữa Đức Giavê đấng Allah, chỉ ra một niềm tin chung cho một Thiên Chúa duy nhất Đấng tạo thành trụ, đầy quyền năng giàu ḷng thương xót. Cả hai tôn giáo đều tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đă sai các tiên tri đến để bày tỏ ư nguyện của Ḿnh viết ra thánh thư để hướng dẫn cuộc sống loài người. Tuy nhiên, đấng Allah Đức Giavê không thể một thực thể những do sau đây.

Trước hết, thuộc tính của hai đấng khác nhau. Trong tính độc nhất đơn nguyên của Allah, các thuộc tính của ngài xuất phát từ ư chí mạnh mẽ, bởi không cung cấp sở cho mối quan hệ, thường thúc đẩy tính thất thường không thể đoán trước.

Ngoài ra, v́ quyền lực của ngài quan trọng hơn các thuộc tính khác, một sự nhấn mạnh không công bằng về quyền lực đối với các thuộc tính khác của ngài. Cuối cùng, một tín đồ không biết được chúa của họ thậm chí bảo đảm về tính nhất quán các thuộc tính của ngài.

Trái lại, Đức Giavê mang tính hiệp nhất Ba Ngôi, thuộc tính của Người bắt nguồn từ bản chất tự nhiên. Mối quan hệ vĩnh cửu trong Ba Ngôi thúc đẩy t́nh yêu trong Thiên Chúa kéo dài đến sự sáng tạo của Người. Ngoài ra, v́ các thuộc tính của Thiên Chúa dựa trên bản tính không thay đổi hơn ư chí mạnh mẽ, tất cả các thuộc tính của Người đều b́nh đẳng và khuyến khích sự tín nhiệm hơn tính thất thường. Điều này cho biết người tín hữu thể hiểu Đức Chúa Trời và biết những thuộc tính của Người.

Thiên Chúa dựng nên vườn địa đàng

muốn tạo vật được hạnh phúc

Thứ hai, người Kitô hữu hiểu rơ bản chất của Thiên Chúa Ba Ngôi (Chúa Cha, Chúa Con Chúa Thánh Thần), đó là cách duy nhất mà Chúa Giêsu Kitô, Thực thể Thứ Hai của Ba Ngôi, đă chết trên thánh giá để chuộc tội cho nhân loại. Nếu Đức Giêsu không phải là chính Thiên Chúa, th́ cái chết của Người trở nên nghĩa. Tuy nhiên, người Hồi giáo phủ nhận Chúa Giêsu đă chết trên thập tự họ chối bỏ niềm tin vào sự sống lại của Người từ cơi chết. Chỉ một Đức Chúa Trời Ba Ngôi, được định nghĩa là một bản chất với ba thực thể, mới thể nhập thế vẫn Thiên Chúa của vũ trụ, và đó chính là Thiên Chúa mà người Hồi giáo từ chối. Đối với họ, Đức Giêsu không thể là Thiên Chúa, cũng không phải Thiên Chúa là Cha, v́ Người không thể có con. Do đó, nếu người Hồi giáo từ chối Đức Chúa Trời như Cha của Chúa Giêsu, th́ Allah không thể giống Thiên Chúa của Kinh thánh.

Chúa Giêsu Kitô,

Đấng Cứu Chuộc Nhân Thế

Vậy các Kitô hữu Ảrập gọi Thiên Chúa của Kinh thánh là "Allah" sao? Điều này không minh hoạ cho thấy đấng Allah Đức Giavê ám chỉ đến cùng một Đức Chúa Trời sao?

Trên thực tế, khi các Kitô hữu Ảrập đề cập đến "Allah" trong bản dịch Kinh Thánh, họ tin rằng "Allah" là Cha của Chúa Giêsu họ tin rằng "Allah" là Ba Ngôi Thiên Chúa. vậy, Allah của người Kitô giáo Ảrập không thể cùng Allah của người Hồi giáo! Sự bóp nghẹt chữ này thể hiểu nếu chúng ta biết rằng từ ngữ vừa tính biểu thị vừa ư nghĩa. Biểu thị đề cập đến một định nghĩa từ điển, v́ vậy nó sẽ đúng khi nói rằng cả Giavê Allah đều đề cập đến khái niệm Thiên Chúa, đặc biệt là đối với các nhóm ngôn ngữ tương ứng. Tuy nhiên, sự hàm súc được xác định bởi những ǵ một người nhận thức về đối tượng của từ đó.

dụ, một Kitô hữu Ảrập vẫn thể sử dụng từ "Allah" để biểu thị Thiên Chúa, nhưng sự hiểu biết của người ấy về thuật ngữ đó khác hẳn với người Hồi giáo, v́ người Kitô hữu sẽ nhận ra rằng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa (Allah) trong khi người Hồi giáo sẽ không bao giờ xét ư nghĩa hàm súc. Như vậy, từ "allah" chỉ đơn thuần là "thần, vị thần,...." Tuy nhiên, chúng ta hiểu được việc sử dụng từ ngữ theo những giả định mang tính ư nghĩa của chúng ta. V́ vậy, "Allah" của người Hồi giáo không thể được hiểu "Chúa Giêsu Allah" của các Kitô hữu Ảrập. Vẫn c̣n một thế giới khác biệt giữa nội dung của ư nghĩa, ngay cả khi các biểu thị như nhau. Nếu không có sự phân biệt rất quan trọng này th́ khi chúng ta nói đến "Allah" và "Thiên Chúa" (Giavê), rất nhiều Kitô hữu sẽ bị nhầm lẫn.

Con phó hồn con trong tay Cha


Sau khi so sánh đấng Allah trong Qur'an Đức Giavê trong Kinh Thánh, cần phải xác định rằng người Hồi giáo không thể đề cập đến cùng một Thiên Chúa. Allah của Hồi giáo không Thiên Chúa thực sự nhưng Thiên Chúa của Kitô giáo chính Đức Chúa Trời chân thật. thiên chúa hay đấng Allah của Muhammad không thể là Cha của Chúa Giêsu.

 

 

Tài liệu tham khảo:

·  Aquinas, Thomas, Kreeft, Peter, ed. Summa of the Summa. Ignatius Press, (1990).

·  Curley, Edwin M., The Collected Works of Spinoza. Princeton University Press, (1985). ISBN 978-0-691-07222-7.

· "'God' in Merriam-Webster. Merriam-Webster, Inc. Retrieved 2012-07-19.

·  Janosik, Daniel, Adjunct Faculty (Apologetics), Is Allah of Islam the same as Yahweh of Christianity?, Columbia International University.

·  Pickover, Cliff, The Paradox of God and the Science of Omniscience, Palgrave/St Martin's Press, 2001. ISBN 1-4039-6457-2

·  Collins, Francis, The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief, Free Press, 2006. ISBN 0-7432-8639-1

·  Miles, Jack, God: A Biography, Vintage, 1996. ISBN 0-679-74368-5

·  Armstrong, Karen, A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam, Ballantine Books, 1994. ISBN 0-434-02456-2

·  Paul Tillich, Systematic Theology, Vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1951). ISBN 0-226-80337-6

·  Hastings, James Rodney (1925–2003) [1908–26]. Encyclopedia of Religion and Ethics. John A Selbie (Volume 4 of 24 ( Behistun (continued) to Bunyan.) ed.). Edinburgh: Kessinger Publishing, LLC. p. 476. ISBN 0-7661-3673-6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.