Chầu Thánh Thể

Description: Blessed Sacrament 01

Chầu Thánh Thể ngoài thánh lễ là sự tôn thờ, là dấu hiệu của sự tôn kính và thờ phượng Chúa Giêsu Kitô. Người Công giáo tin rằng đó là Nhiệm Thể, Máu Huyết, Linh Hồn và Thiên Tính trong Bánh Thánh sau khi thánh hiến [1] . V́ vậy, Thánh Thể là trung tâm, nguồn mạch và cực điểm của đời sống phụng tự người Công giáo, là nền tảng và tổng luận đức tin Kitô giáo [2] . Do đó, hiểu biết thực sự về Thánh Thể là biết tất cả về Kitô giáo. Sống Thánh Thể là sống trọn vẹn nguồn ân phúc thiêng liêng dồi dào của Thiên Chúa, v́ Thánh Thể chứa đựng chính Đức Kitô, Chiên Vượt Qua của chúng ta và là Bánh Trường Sinh mà Đức Chúa Giavê trao ban sự sống cho nhân loại [3] .

Như một sự thờ phượng, việc cầu nguyện và suy niệm Thánh Thể không chỉ đơn thuần là chiêm ngắm Thánh Thể. Mà c̣n là sự tiếp nối của những ǵ được cử hành trong Bí Tích Thánh Lễ. Từ quan điểm thần học, tôn thờ là một hành động dựa trên sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Thánh Thể. Suy niệm là hành động của chiêm niệm Thánh Thể đă được thực hành bởi những vị thánh lớn trong giáo hội như Peter Eymard, John Vianney và Therese of Lisieux. Nhiều Tiến sĩ Hội thánh đă có những hệ thống tư tưởng vô cùng thánh thiên và nhiều nhà thần học đă viết nên những pho sách làm nền tảng cho giáo hội nhờ vào việc chầu Thánh Thể.

 

A) Tương quan giữa Thánh Lễ và Thánh Thể

Giữa Thánh Lễ và việc Tôn thờ Thánh Thể ngoài Thánh Lễ có một mối liên hệ nội tại. Cử hành Hy tế Thánh Thể là nguồn gốc và mục đích của việc tôn thờ được tỏ bày đối với Thánh Thể ngoài Thánh Lễ [4] . Việc tôn thờ Thánh Thể chính là sự kéo dài Thánh Lễ chúng ta cử hành, đưa ta đi sâu vào Mầu nhiệm Vượt Qua, bày tỏ niềm tin yêu, biết ơn đối với Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Bao lâu Thánh Thể c̣n được lưu giữ trong các nhà thờ, bấy lâu Chúa Kitô vẫn c̣n ở với chúng ta. Chúa ở giữa chúng ta ngày và đêm. Ngài trao ban cho chúng ta đầy tràn ân sủng và sự thật [5] .

 

Description: Chúa Cầm Bánh

 

B) Tôn thờ Thánh Thể

Các việc tôn thờ Thánh Thể ngoài Thánh Lễ gồm có:

 

i) Rước lễ ngoài Thánh Lễ

Ngay từ thời Giáo Hội sơ khai, lư do tiên quyết và căn nguyên của việc lưu giữ Thánh Thể là để trao ban của ăn đàng [6]  cho các bệnh nhân.

Những tín hữu không thể tham dự Thánh Lễ có thể rước lễ ngoài Thánh Lễ, để họ được liên kết với Chúa Kitô và  hy tế của Ngài được cử hành trong Thánh Lễ [7] .

 

ii) Rước lễ thiêng liêng

Rước lễ thiêng liêng là việc sùng kính riêng . Một người yêu mến Chúa Thánh Thể sẽ thường xuyên ước ao kết hiệp với Chúa và v́ không thể rước cách Bí tích (rước lễ b́nh thường) th́ ḷng họ khao khát rước Chúa cách thiêng liêng.

Hiệu quả của việc sùng kính này tùy thuộc ḷng nhân từ của Chúa đối với ḷng yêu mến khao khát nơi mỗi người. Thực hành này đẹp ḷng Chúa và Chúa sẽ ǵn giữ họ luôn sống trong ân sủng và ban ơn giúp họ ngày càng kết hiệp mật thiết với Chúa hơn. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu viết: "Khi bạn không được rước Ḿnh Thánh Chúa và không tham dự Thánh Lễ, bạn có thể rước lễ thiêng liêng. Đây là một thực hành đem lại nhiều ơn ích. Qua đó t́nh yêu của Thiên Chúa sẽ ấn dấu mạnh mẽ trên bạn" [8] .

Điểm tích cực là ta có thể rước lễ thiêng liêng mỗi ngày nhiều lần và ở bất cứ nơi nào để chúng ta có thể kết hiệp mật thiết với Chúa hơn.

 

iii) Viếng Chúa

Viếng Thánh Thể lưu giữ trong nhà tạm là việc gặp gỡ Chúa được thúc đẩy bởi niềm tin rằng Chúa đang hiện diện tại đây để ta có thể cầu nguyện trong thinh lặng [9] . Việc viếng Thánh Thể là một bằng chứng của ḷng tri ân, một dấu hiệu của t́nh yêu mến và một bổn phận tôn thờ của ta đối với Chúa chúng ta [10] . Thánh Anphonsô Liguori viết: "Trong các việc đạo đức, việc thờ phượng Chúa Giêsu trong Thánh Thể là cao cả nhất sau các bí tích, việc mà Thiên Chúa yêu thích nhất và đem lại lợi ích cho chúng ta nhiều nhất [11] .

 

Description: Blessed Sacrament 13

 

iv) Chầu Thánh Thể

Việc chầu Thánh Thể thôi thúc các tín hữu ư thức về sự hiện diện kỳ diệu của Chúa Kitô và là lời mời gọi họ hiệp thông thiêng liêng với Chúa. Hơn nữa, đó c̣n là sự thúc đẩy tuyệt vời để hiến dâng Thiên Chúa sự thờ phượng xứng hợp trong tinh thần và chân lư [12] .

Niềm tin vào sự hiện diện đích thực của Chúa đưa tới việc biểu lộ công khai niềm tin ấy. Ḷng sùng mộ thúc đẩy các tín hữu đến với Bí tích Thánh Thể cũng lôi cuốn họ tham dự sâu xa hơn vào Mầu nhiệm Vượt Qua và đáp lại với ḷng biết ơn Chúa Giêsu. Qua nhân tính của Người, Đức Kitô không ngừng tuôn đổ sự sống thần linh cho các chi thể của Thân Ḿnh Người tức là dân Chúa. Ở bên Chúa Kitô, họ được hưởng t́nh thân sâu xa của Chúa, được gần gũi, tâm sự, cầu xin Chúa cho bản thân, cho người nhà, cũng như cho sự b́nh an và ơn cứu độ cho nhân loại. Dâng hiến trọn đời sống ḿnh cho Chúa Cha cùng với Đức Kitô trong Chúa Thánh Thần, họ được gia tăng đức tin, đức cậy, và đức mến nhờ những cuộc trao đổi tuyệt vời này. V́ vậy, họ được nuôi dưỡng những tâm t́nh chân thực khiến họ có thể cử hành việc tưởng niệm Chúa với ḷng sùng mộ thích đáng và năng rước Ḿnh Máu Thánh mà Chúa Cha đă ban cho họ [13] .

Chúng ta suy niệm trước sự hiện diện của Chúa và mở ḷng đón nhận ân sủng t́nh yêu nhờ phụng thờ Chúa Thánh Thể, ta được biến đổi nên người Chúa muốn. Nói cách khác, chầu Thánh Thể có nghĩa là Thiên Chúa và con người vươn đến nhau cùng một lúc! [14] .

 

Description: Blessed Sacrament 14

 

v) Phép lành Thánh Thể

Linh mục hay Phó tế kết thúc Giờ Chầu Thánh Thể bằng việc ban phép lành Thánh Thể cho những người hiện diện. Đây là một trong những Á bí tích.

Bất cứ sự chúc lành nào cũng đều là lời ngợi khen, tạ ơn Thiên Chúa và là lời cầu xin các ân huệ của Ngài. Trong Đức Kitô, người Công giáo được chúc lành bởi Thiên Chúa Cha bằng lời chúc lành thiêng liêng. Bởi vậy, Giáo Hội ban phép lành bằng cách kêu cầu Danh thánh Chúa Giêsu kèm dấu Thánh Giá; nghĩa là hiệp cùng Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

 

vi) Cung nghinh Thánh Thể

Rước kiệu ngày lễ trọng kính Ḿnh Máu Chúa là h́nh thức tiêu biểu của rước kiệu Thánh Thể. Đó là phần nối dài việc cử hành phụng vụ Thánh Lễ. Ngay sau lễ kính Ḿnh Máu Chúa, Bánh Thánh được truyền phép trong Thánh Lễ được rước ra khỏi nhà thờ để giáo dân “bày tỏ công khai ḷng tin và ḷng mến đối với Bí tích Thánh Thể [15] . Các tín hữu hiểu rơ và yêu thích những giá trị của việc rước kiệu Thánh Thể. Họ ư thức ḿnh là thành phần của dân Chúa, đi cùng đường với Chúa và tuyên xưng niềm tin nơi Đấng thực sự là Chúa ở cùng chúng ta [16] . Thánh Thể được rước c̣n tạo cho người phục vụ nguồn mạch phúc lành và vô vàn ơn sủng [17] .

 

Description: Image result for blessed sacrament

 

vii) Đại hội Thánh Thể

Thường được tổ chức theo từng cấp từ Giáo hội địa phương tới hoàn vũ. Trong Đại hội Thánh Thể, các Kitô hữu học hỏi về Mầu nhiệm Thánh Thể sâu xa hơn qua việc nghiên cứu về nhiều khía cạnh liên quan đến tín lư và tu đức.

 

C) Sống mầu nhiệm Thánh Thể

Giáo hội mời gọi chúng ta canh tân đời sống đức tin. Con đường đổi mới này phải ngang qua Thánh Thể v́: "Mọi cam kết nên thánh… phải múc lấy sức mạnh cần thiết từ mầu nhiệm Thánh Thể và quy hướng về mầu nhiệm đó như tột đỉnh của đời ḿnh" [18] . Mọi chương tŕnh mục vụ của Giáo phận đặt trong viễn tượng của sự thánh thiện. Làm cho Năm Thánh hoàn toàn thấm nhuần trong linh đạo Thánh Thể. Bí tích này giúp chúng ta trở thành những thánh nhân và không thể nào có sự thánh thiện mà không được ḥa nhập trong đời sống Thánh Thể.

Mỗi Giáo xứ cần tổ chức việc cử hành Thánh Lễ trong bầu khí tràn đầy đức tin và ân sủng. Mỗi người và mỗi gia đ́nh cần nỗ lực thực hiện một linh đạo Thánh Thể toàn vẹn nghĩa là không chỉ dừng lại ở việc siêng năng dự lễ và thực hiện ḷng tôn thờ Thánh Thể ngoài Thánh Lễ cách ư thức, mà c̣n để cho Nhiệm tích Thánh Thể nuôi sống và định hướng cuộc đời ta, uốn nắn ta sống những đ̣i hỏi của một Kitô hữu như một việc tôn thờ thiêng liêng (Rm 12:1). Nếu không vun trồng một “linh đạo phụng vụ”, th́ hành động phụng vụ dễ dàng bị rút gọn về một thứ như là “cử hành h́nh thức” và làm vô ích ân sủng phát sinh từ việc cử hành [19] .

V́ Thánh Thể trên hết không phải là “chủ đề” được bàn luận, mà là “con tim” của đời sống Kitô hữu, nên Bí tích Thánh Thể không thể bị đóng khung trong nhà thờ, nhưng phải trở thành “dự án đời sống” và nằm trên nền tảng của một linh đạo Thánh Thể đích thực [20] . Chúa Giêsu đang ân cần chờ đợi ta, chúng ta hăy đến với Người qua việc:

 

Description: Chúa nh́n

 

i) Cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa.

T́nh yêu đă thúc đẩy Thiên Chúa toàn năng trao ban tất cả qua sự hiện diện khiêm hạ trong Thánh Thể v́ chúng ta và cho chúng ta. Cách tốt nhất để chúng ta ư thức và cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa là sống với Chúa.

Có những lúc chúng ta cùng nhau chiêm ngắm và tôn thờ Chúa Thánh Thể, nhưng hăy tập có được những phút giây quỳ lặng một ḿnh trước Thánh Thể. Bởi cầu nguyện không nhất thiết phải nói nhiều mà là yêu mến nhiều. Sự thinh lặng từ môi miệng đến cơi ḷng khi không nói, không xin, mà chỉ để được ở bên Chúa, để được Chúa ấp ủ ta bằng sự hiện diện đầy yêu thương của Người. Cầu nguyện trong thinh lặng là để con tim tự do mở ra chiêm ngắm và lănh nhận t́nh yêu, là cách thế tuyệt vời để cảm nhận sự hiện diện thân t́nh của Chúa với mỗi người. Đó là lúc chúng ta nghe Chúa ân cần bảo ta: “Hăy thinh lặng và lắng nghe, bây giờ con hăy nghỉ ngơi và để Cha hành động!”

Giữa xă hội náo động ngày nay, dành được mười phút bên Chúa mỗi ngày đă khó, mà bỏ lại mọi lo âu để thanh thản hiện diện bên Chúa cả giờ c̣n khó gấp bội. Nhưng đó là điều cần thiết v́ không có sự thinh lặng th́ hầu như không thể có đời sống thiêng liêng. Sự thinh lặng bắt đầu với việc dành một thời gian và không gian nào đó cho Chúa và chỉ cho một ḿnh Chúa thôi. Nếu ta thực sự tin rằng Thiên Chúa không chỉ hiện hữu mà c̣n hiện diện sống động để chữa lành và hướng dẫn đời ta, th́ ta cần phải sắp xếp một nơi tĩnh lặng, một giờ nhất định nào đó để chỉ quan tâm tới một ḿnh Chúa (Mt 6:6) [21] .

Việc cảm nghiệm về sự hiện diện của Chúa là một hồng ân Chúa ban, chứ không là kết quả do con người thủ đắc [22] . Nếu nỗ lực tập luyện, những khó khăn ban đầu sẽ vượt thắng và rồi nhờ ơn Chúa, kỷ luật của sự thinh lặng cho phép ta dần dần đụng chạm được sự hiện diện đầy hy vọng của Thiên Chúa trong đời ta, và nếm cảm ngay từ bây giờ niềm vui và b́nh an thuộc về trời mới, đất mới [23] . Một khi có được kinh nghiệm về Chúa, chúng ta sẽ thấy Chúa là một kho tàng vô giá và sẵn sàng đánh đổi tất cả để có Ngài. Sự cầu nguyện trong thinh lặng dần dà có sức lôi cuốn ta mănh liệt, mang lại cho đời ta sự biến đổi và b́nh an diệu kỳ.

Description: Blessed Sacrament 011

ii) Cảm nghiệm t́nh yêu của Chúa.

Mọi điều chúng ta có đều là ơn ban của Chúa. Sự sống, tài năng, của cải đều là hồng ân. Trong cái nh́n của đức tin, chúng ta có thể khám phá Chúa đang hiện diện rất gần, rất sâu trong chúng ta. V́ Ngài là chính sự sống của chúng ta.

Ơn tự nhiên đă diệu kỳ, ơn siêu nhiên c̣n cao quư gấp bội. Để phục hồi sự sống siêu nhiên đă mất v́ tội, Thiên Chúa đă trao ban cho chúng ta chính Con của Ngài là Đức Kitô, Đấng đă tự hiến ḿnh đến chết trên Thánh giá giúp ta được giải thoát, được cứu độ, và được sống đời đời. 

Thánh Thể tiếp tục là t́nh yêu tự hiến v́: trong Thánh Thể, chúng ta có Chúa Giêsu, chúng ta có hy tế cứu độ của Chúa, chúng ta có sự sống lại của Chúa, chúng ta có ân ban của Chúa Thánh Thần, chúng ta có sự tôn thờ, vâng phục và t́nh yêu đối với Chúa Cha [24] .

Tôn thờ Thánh Thể là lúc chúng ta ở lại bên Chúa để học biết sự thật về Chúa là Đấng đă trở nên nghèo khó, để ta nên giàu có ơn sủng, đă tự hiến chính ḿnh, để ta được sống dồi dào (Jn 10:10). Người mặc lấy thân phận mỏng manh thấp hèn của tấm bánh, hoàn toàn trút bỏ vinh quang, không c̣n sống cho chính ḿnh nữa. Tất cả hiện hữu của Chúa Giêsu là trọn vẹn hiến dâng, là sống v́ ta và để cứu rỗi ta, cho ta được bước vào lănh vực thần thiêng, "Ta ở cùng Chúa” và “Chúa ở cùng ta”. Đức Kitô là Đấng duy nhất, đứng trên đỉnh viên măn của thời gian, đă mặc lấy thân phận thời gian của con người, để dẫn đưa con người vào trong chính Chúa, là “Hiện Tại Vĩnh Hằng” [25] .

Nếu chúng ta mở rộng đôi mắt đức tin chiêm ngắm, mở rộng con tim để nhận biết t́nh yêu cứu độ của Chúa dành cho ta, đưa ta từ một tội nhân vào huyền nhiệm t́nh yêu vĩnh cửu của Chúa, th́ giây phút trước Thánh Thể, ḷng chúng ta phải cảm nghiệm ơn sốt mến như Phaolô thốt lên: "Con Thiên Chúa đă yêu tôi và hiến mạng v́ tôi." (Gl 2:20)

 

Description: Jesus blessing 1

 

iii) Hiệp nhất với Chúa và hiệp thông với tha nhân

Những lần gặp gỡ thân t́nh với Đấng mà chúng ta xưng tụng là Chúa, là Đấng Cứu Độ, phải mang lại cho đời sống chúng ta chân trời mới và hướng đi mới mang tính quyết định [26] . Như vậy, Tôn thờ Thánh Thể mở cho ta cơ hội để sống nhờ Chúa, với Chúa và trong Chúa, để ra khỏi chính ḿnh và trải rộng thân ḿnh đến mức vô biên vô tận là được hiệp nhất với Thiên Chúa, Đấng Vĩnh Cửu [27] .

a) Một khi cảm biết t́nh yêu Chúa Thánh Thể và sự thật về Chúa, chúng ta phải được thúc đẩy cách mănh liệt để giao nộp đời ḿnh cho Chúa Giêsu để sống kết thân với Chúa [28] . Để Chúa làm chủ và uốn nắn đời ta theo t́nh yêu Thánh Thể. Một t́nh yêu có khả năng làm cho cuộc đời chúng ta vươn đến sự hiện hữu chân thực, thánh thiện, vĩnh cửu, tràn đầy niềm vui và hy vọng.

Giữa ḍng đời, người ta chạy theo sự khôn ngoan nhân loại để khẳng định ḿnh đẹp, ḿnh giàu và quyền lực hơn người. Phải rất quả cảm ta mới dám đặt tất cả hy vọng và ư nghĩa tối hậu đời ḿnh nơi Chúa, sống theo thánh ư Chúa và thực hành những giá trị Tin Mừng. Họa theo nếp sống của Chúa Giêsu: giản dị và nghèo khó, khiêm tốn và hiền lành, bao dung và phục vụ; ra khỏi chính ḿnh để sống cho tha nhân là đi theo lẽ khôn ngoan của thập giá, là đường dẫn ta đi vào tương quan với Chúa ngày mật thiết hơn. Nhờ việc cử hành và tôn thờ Thánh Thể, chúng ta t́m thấy căn nguyên, mẫu mực và hy vọng cho đời sống Kitô hữu của ḿnh.

b) Một khi cảm nhận t́nh yêu của Chúa trong Thánh Thể, chúng ta chắc chắn sẽ được chính t́nh yêu biến đổi thành khí cụ của t́nh yêu.

Chúa Giêsu đă muốn ở lại với chúng ta trong Thánh Thể, bằng cách làm cho sự hiện diện của Chúa trong bữa ăn và trong hy tế, trở nên lời hứa đổi mới nhân loại bằng t́nh yêu của Chúa [29] . Khi chiêm ngắm Thánh Thể, chúng ta có thể trở thành điều ḿnh chiêm ngắm và biết hiến dâng sự sống ḿnh cho Thiên Chúa và nhân loại.

Một khi cảm nhận t́nh Chúa sâu xa, th́ yêu Người không c̣n là bổn phận phải làm, mà là một ân huệ trong đời. Nó thúc bách ta hân hoan thực thi mà nếu chối từ yêu thương là một mất mát lớn trong đời. Ḷng mến Thánh Thể thôi thúc ḷng mến tha nhân. Thánh Thể chuyên chở t́nh yêu của Đức Kitô th́ khi đón nhận và chiêm ngắm Thánh Thể, chúng ta cũng trở nên người chuyên chở t́nh yêu Đức Kitô đến cho mọi người.

Mẹ Têrêxa Calcutta có thể cho ta kinh nghiệm thực tế này: Trong Thánh Thể, chúng ta có Chúa Giêsu dưới h́nh bánh, c̣n trong các khu nhà ổ chuột, chúng ta nh́n thấy và chạm vào Đức Kitô nơi những thân xác nát tan và những trẻ thơ bị ruồng bỏ. Nếu bạn không nhận ra Chúa Giêsu nơi Thánh Thể th́ bạn cũng không thể nhận ra Chúa Giêsu trong người nghèo khó [30] . Việc tôn thờ Thánh Thể giúp ta biết tôn trọng sự hiện diện của Đức Kitô trong những kẻ nghèo đói, khổ đau, bị bỏ rơi.... Họ như là bí tích sống động trong sự hiện diện của Chúa.

Description: indian 1

 

D) Kết luận

Ước ǵ nhờ nỗ lực học tập, cử hành và sống linh đạo Thánh Thể, chúng ta hiểu biết giáo lư sâu xa về Bí tích Cực Thánh này. Thắp bừng lên trong ḷng mỗi người niềm say mến Chúa Giêsu, quyết tâm nên giống Chúa, để Bí tích Thánh Thể thực sự trở thành trọng điểm và trung tâm. Biến Bí tích Thánh Thể thành “dự án sống” của mỗi người, của từng gia đ́nh và của cộng đoàn giáo xứ.

Đức Thánh Cha Benedicto ân cần nhắc nhở chúng ta: "Một buổi cử hành có thể rất đẹp bề ngoài, nhưng nếu nó không đưa chúng ta tới chỗ gặp gỡ Chúa Giêsu, th́ nó có nguy cơ không đem lại sự dưỡng nuôi nào cho con tim và cuộc sống của chúng ta. Trái lại, qua Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu muốn bước vào cuộc sống chúng ta, giúp chúng ta thấm nhuần với ơn thánh của Chúa, dẫn đưa ta tới cuộc sống bác ái, quảng đại, thứ tha và ḥa giải… Như thế, trong mỗi cộng đoàn Kitô hữu có sự liên hệ giữa phụng vụ và đời sống [31] .

V́ vậy, điều quan trọng nhất là học biết cách để Chúa Giêsu chạm đến và biến đổi ta bằng t́nh yêu tŕu mến của Chúa [32] . Chúa đang chờ đợi chúng ta trong Bí tích t́nh yêu. Chúng ta hăy mau mắn và hân hoan kết hiệp với Chúa Thánh Thể.

Nhớ rằng, linh đạo Thánh Thể là một cảm nghiệm hơn là suy nghĩ. Là đắm ch́m trong sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa để con tim được lôi cuốn, hơn là lư trí được thuyết phục bởi các chân lư đức tin. Ước ǵ, nhờ sự nhiệt thành và sốt sắng trong việc cử hành và tôn thờ Thánh Thể, chúng ta sớm được Chúa Thánh Thần dẫn vào một kinh nghiệm sâu xa về Chúa, để cuộc đời chúng ta tràn đầy ư nghĩa và niềm vui. V́ niềm vui không tự đến với chúng ta. Chúng ta phải chọn niềm vui và ǵn giữ nó trong suốt cuộc đời. Đó là chọn lựa đặt nền tảng trên sự hiểu biết rằng chúng ta sống với Thiên Chúa, t́m thấy nơi Thiên Chúa chỗ trú ẩn, sự an toàn và không ǵ cất Thiên Chúa đi khỏi chúng ta, kể cả sự chết.

 

Description: Blessed Sacrament

 

Tài liệu tham khảo:

 

[1] Thờ phượng Thánh Thể, trong [https://en.wikipedia.org/wiki/Eucharistic_adoration]

[2] Giáo luật Hội thánh Công giáo 1327.

[3] CĐ Vaticanô II, Sắc lệnh Presbyterorum Ordinis, số 5 ; x. Lumen Gentium, số 42.

[4] Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí tích, Huấn thị Eucharíticum Mysterium (1967), 3e.

[5] Rituale Romanum, De Sacra Communione et de Cultu Mysterii Eucharistici Extra Missam (1973), 2 ; x. Huấn thị Eucharisticum Mysterium (1967), số 3e.

[6] Rituale Romanum, De Sacra Communione et de Cultu Mysterii Eucharistici Extra Missam (1973), 5.

[7] Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Huấn thị Eucharisticum Mysterium, số 3e.

[8] Nicolas Cabasilas, Sự sống trong Đức Kitô, IV, 10: SCh 355, 270; X. Thông điệp Ecclesia de Eucharistia, số 34.

[9] Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Huấn thị Hướng dẫn về ḷng đạo đức b́nh dân và Phụng vụ, số 165.

[10] Giáo luật Hội thánh Công giáo, 1418; x. Phaolô VI, Thông điệp Mysterium Fidei, 03/9/1965; AAS 57 (1965), 771.

[11] Visite al SS. Sacramento e a Maria Santissima, Dẫn nhập: Opere Ascetiche, Avellino, 2000, 295; X. Thông điệp Ecclesia de Eucharistia, số 25.

[12] Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Huấn thị Eucharisticum Mysterium (1967),  số 60.

[13] Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Huấn thị Hướng dẫn về ḷng đạo đức b́nh dân và Phụng vụ, số 164.

[14] Phaolô Vũ Chí Hỷ, SSS., “Ư nghĩa thần học và linh đạo của việc tôn thờ Thánh Thể”, trong [http://dongthanhthe.net].

[15] Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Huấn thị Hướng dẫn về ḷng đạo đức b́nh dân và Phụng vụ, số 162.

[16] Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Huấn thị Hướng dẫn về ḷng đạo đức b́nh dân và Phụng vụ, số 162.

[17] Nvt., số 245.

[18] Thánh Gioan Phaolô II, Thông điệp Ecclesia de Eucharistia, 17/4/2003, số 60.

[19] Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Văn kiện Năm Thánh Thể: Những gợi ư và đề nghị, 15/10/2004, số 4.

[20] Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Văn kiện Năm Thánh Thể: Những gợi ư và đề nghị, 15/10/2004, số 20.

[21] Henri M. Nouwen, Chỉ có một điều cần mà thôi, Nxb. Phương Đông, 2013, tr. 43.

[22] Mark Link, SJ., Cầu nguyện theo gương Chúa Giêsu, Nxb. Tôn Giáo, 2010, tr. 33.

[23] Henri M. Nouwen, Chỉ có một điều cần mà thôi, Nxb. Phương Đông, 2013, tr. 51.

[24] Thánh Gioan Phaolô II, Thông điệp Ecclesia de Eucharistia, 17/4/2003, số 60.

[25] Phaolô Vũ Chí Hỷ, SSS., “Ư nghĩa thần học và linh đạo của việc tôn thờ Thánh Thể”, trong [http://dongthanhthe.net].

[26] ĐTC Bênêđictô XVI, Thông điệp Deus Caritas Est, 25/12/2005, số 1.

[27] Phaolô Vũ Chí Hỷ, SSS., Ư nghĩa thần học và linh đạo của việc tôn thờ Thánh Thể”, trong [http://dongthanhthe.net].

[28] ĐGH Phanxicô, Sứ điệp Ngày Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 50.

[29] Thánh Gioan Phaolô II, Thông điệp Ecclesia de Eucharistia, 17/4/2003, số 20.

[30] Robert Goedert, “Why Eucharistic Adoration?”, trong

[http://www.therealpresence.org].

[31] ĐGH Phanxicô, Udienza: Huấn dụ tiếp kiến ngày Thứ Tư, 12/2/2014.

[32] Jacques Philippe, Tự do nội tâm, Nxb Tôn Giáo, 2013, tr. 36-37.

 

 

Description: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/O%C3%B1ate_-_Monasterio_Bidaurreta_42.jpg/220px-O%C3%B1ate_-_Monasterio_Bidaurreta_42.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,