Thái độ cần khi Rước Lễ

 

 

Đây nhiệm tích cùng cao quư,

Nào chúng ta phục bái tôn thờ.

- Kim Long, Đây Nhiệm Tích

Giáo hội Công giáo dạy rằng bánh lễ rượu nho đă được thánh hiến trong Tích Thánh Thể tuyệt đối không sự thay đổi qua các giác quan hay phân chất khoa học. Giáo Hội khẳng định sự Hiện Diện Thực Sự, nghĩa thực chất của bánh lễ rượu nho đă biến thành Ḿnh Máu Chúa Kitô.

Mặc nhiên, Giáo hội bác bỏ thuật ngữ "kết hợp", cho rằng thể chất hoặc thực tại của bánh vẫn c̣n sau khi thánh hiến, thay được biến đổi hoặc biến thành nhiệm thể của Chúa Giêsu.

Trong khi Rước Lễ, linh mục hay phó tế trao Ḿnh Thánh Chúa cho giáo dân nói: "Ḿnh Thánh Chúa Kitô". giáo dân thưa: "Amen". Lời thưa nghĩa chúng ta thực sự tin rằng đây Ḿnh Thánh Chúa. Như vậy giáo dân phải thái độ như thế nào đối với món quà cực trọng Chúa ban?

Cách thực hành cổ nhất về việc cho các tín hữu rước Ḿnh Thánh Chúa c̣n ghi nhận qua tài liệu trên ḷng bàn tay. Tuy nhiên, lịch sử phụng vụ đă làm rằng một quá tŕnh diễn ra để thay đổi cách thực hành này.

Từ thời các Giáo Phụ, một khuynh hướng được nảy sinh củng cố. Theo đó việc rước Ḿnh Thánh Chúa trong ḷng bàn tay ngày càng trở nên hạn chế để ủng hộ việc Rước Lễ trên lưỡi. Động lực cho việc làm này : 1) Để tránh việc rơi rớt những mảnh vụn Thánh Thể; 2) Tăng thêm ḷng dâng hiến trung thành cho sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa Kitô trong Tích Thánh Thể.

 

Thánh Thomas Aquinas cũng đề cập đến việc lănh nhận Ḿnh Thánh Chúa bằng lưỡi. Ngài khẳng định rằng chạm vào Thân Thể của Chúa chỉ thích hợp với linh mục đă phong chức. Do đó, nhiều do khác nhau, trong đó các Giáo phụ Tiến Hội thánh xác nhận việc tôn trọng tích, ngài viết: ". . . ngoài sự tôn kính đối với tích này, không chạm vào được; vậy, khăn thánh chén thánh được hiến dâng, cũng như các bàn tay của linh mục, để chạm vào tích này. Thế nên, sẽ không hợp pháp cho bất cứ ai chạm vào Ḿnh Thánh, trừ khi cần thiết, nếu Ḿnh Thánh rơi xuống đất, hoặc trong trường hợp khẩn cấp khác "(Tổng Hợp Thần Học, III, 82, 3).

 

Trong nhiều thế kỷ, Giáo Hội luôn quan tâm cho thời điểm rước Ḿnh Thánh Chúa với sự thiêng liêng sự tôn trọng cung kính nhất, buộc Giáo hội phải phát triển những khả năng của ḿnh để thể hiểu được mầu nhiệm tích cao trọng này. Trong sự ân cần yêu thương mục vụ của Hội Thánh, Giáo Hội đă đảm bảo rằng các tín hữu Rước Lễ những quy định nội tâm đúng đắn, trong đó điều cần thiết cho các tín hữu thấu hiểu xem xét nội tại sự Hiện diện Đích Thực của Thiên Chúa giáo dân nhận được (Xem Giáo của Giáo hoàng Piô X, trg. 628 & 636). Giáo hội phương Tây đă yêu cầu qú gối như một trong những dấu hiệu của ḷng sùng kính phù hợp với giáo dân. Một câu nói nổi tiếng của Thánh Augustinô, được Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI trích dẫn nơi trang 66 của Thông điệp Sacramentum Caritatis, (" Tích của T́nh Yêu"), dạy rằng: "Không ai rước Ḿnh Thánh Chúa không thờ phượng trước; Chúng ta phạm tội chúng ta không thờ lạy Ḿnh Thánh Chúa" (Truyền giáo trong Thánh Vịnh 98, 9). Sự qú gối chỉ dấu khuyến khích việc thờ phượng cần thiết trước khi nhận Chúa Kitô Thánh Thể.

Image result for holy communion

Theo quan điểm này, Đức Hồng Y Ratzinger sau đó đă bảo đảm rằng: "Rước Lễ chỉ đạt đến chiều sâu thực sự khi được hỗ trợ bao quanh bởi sự thờ phượng" (The Spirit of the Liturgy (Ignatius Press, 2000), trang 90). do này, ĐHY Ratzinger đă nói: "Hành động quỳ gối cho việc rước Chúa truyền thống hàng nhiều thế kỷ, đó một dấu hiệu biểu lộ đặc biệt của sự thờ phượng, hoàn toàn phù hợp trong ánh sáng của sự hiện diện đúng đắn, thực sự trọng yếu của Chúa Giêsu Kitô dưới các loài đă thánh hiến" (trích trong Thư "Congregatio" của Bộ Phụng Tự Kỷ Luật Tích, ngày 1 tháng 7, 2002).

 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong Thông Điệp cuối cùng của ngài, Ecclesia de Eucharistia ("Giáo Hội xuất phát từ Thánh Thể"), đă viết nơi trang 61: "Bằng cách ban cho Thánh Thể sự nổi bật cẩn thận không làm giảm đi bất kỳ kích thước hay đ̣i hỏi nào, chúng ta thực sự ư thức được sự đại của món quà giá này. Chúng ta được khuyến khích làm như vậy bởi truyền thống không bị gián đoạn, từ những thế kỷ đầu tiên đă t́m thấy cộng đồng Kitô hữu luôn cảnh giác trong việc bảo vệ 'kho tàng' này. Lấy cảm hứng từ t́nh yêu, Giáo Hội đang lo lắng để giao phó cho các thế hệ Kitô hữu tương lai, đức tin sự dạy dỗ của ḿnh đối với mầu nhiệm Thánh Thể. Không thể nguy vượt quá sự quan tâm của chúng ta đối với mầu nhiệm này, 'trong tích này đă tóm lược toàn bộ mầu nhiệm cứu độ của chúng ta'."

 Image result for holy communion

Tiếp nối giáo huấn của Người tiền nhiệm, bắt đầu bằng Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa năm 2008, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đă bắt đầu phân phát cho các tín hữu Thân Xác của Chúa bằng cách trao Ḿnh Thánh trực tiếp trên lưỡi các tín hữu khi họ qú gối.

References

·         Mystici corporis Christi, a papal encyclical issued by Pope Pius XII, sections 60-62

·         Council of Trent, The Thirteenth Session Archived February 11, 2008, at the Wayback Machine.

·         "The bread and wine are changed, or transubstantiated, into the very Body of Christ, and into the very Blood of Christ" (question 339).

·         The Encyclopedia of Protestantism by Hans Joachim Hillerbrand 2003 ISBN 0-415-92472-3 page 676

·         James A. Wylie (2002), The History of Protestantism ISBN 0-923309-80-2, pp. 595-596

·         The Blackwell companion to Protestantism by Alister E. McGrath, Darren C. Marks 2003 ISBN 0-631-23278-8 page 27

·         Catechism of the Catholic Church, 795 Archived December 25, 2007, at the Wayback Machine.

·         John 15:4-5

·         Catechism of the Catholic Church, 789 Archived December 25, 2007, at the Wayback Machine.

·         Vatican II Decree on the Church

·         Lumen Gentium, Chapter 2, Footnote 19.

 

 

 

 

V070517