Honorable Members

 • The Late Mr. Vũ Duy Thuần. May He Rest in Christ
 • The Late Msgr. Michael Duffy. May He Rest in Christ
 • The Late Ms. Emily Johnson. May She Rest in Christ
 • The Late Dr. Peter Shaffer, a Distinguished Physician. May He Rest in Christ
 • The Late Dr. Kanu Asha, a Distinguished Scientist. May He Rest in Peace

Board of Directors
  President
 • Paul Vu, LCSW, MSW, BSEE. Psychotherapist
  Asian Network Hospice & Pacific HealthCare, San Jose, Calif
 • Vice President I
 • Le-Ha Tran, MS. Accounting Manager
  McAfee Inc, Santa Clara, Calif
 • Vice President II
 • Kim-Huong Vu, BSW. Social Worker III
  Dept of Children & Families Services, Los Angeles County, Calif
 • Treasurer
 • Kim-Chi Nguyen, BS. Accountant
  City Bank, Cerritos, Calif
 • Secretary
 • Monica Vu, MSW, BS. Senior Social Worker II
  Dept of Health & Human Services, Div of Aging & Adult Services, Marin County, Calif

Board of Advisors
 • Prof. Emeritus Tri D. Tran, PhD
 • Rev. Prof. Nguyễn Văn Tịnh, PhD
 • Rev. Vũ Đức Thận, Vicar
 • Mrs. Lê Anh Dũng
 • Ms. Donna Marks

Ambassadors
 • Jessica Trần, BA, Founder, The Golden Heart Club
 • Kiều Nguyễn, The Golden Heart Club
 • Duy Hải Nguyễn, Pres., Hội Tình Thương Nối Kết
 • Trần Cẩm Vân, Pres., HỘI MARIA Cấu Nguyện Cho Các Linh Hồn
 • David Hoàng, Pres., Hội Tình Người Không Biên Giới
 • Dr. Vũ Duy Thức, Founder, VietSeed Foundation
 • Vũ Hồng Văn, MBA, Co-Founder, VietSeed Foundation
 • Tuấn Ngọc, Pres., Amerasian Association - Northern California
 • Lê Bình, BA
 • Thanh Nguyễn
 • Thượng Tọa Thích Trí Dũng
 • Ni Sư Diệu Liên
 • Sr. Phạm Thị Thơm, SMC
 • Sr. Bùi Thương, SMC
 • Sr. Nguyễn T. Kim Khanh
 • Sr. Vũ Thị Cậy
 • Sr. Nguyễn T. Tuyên
 • Linda Nguyen, BSCS
 • Dr. Robert Farnsworth
 • Hoa Ly, LCSW, MSW
 • John Vu, MD, PhD
 • Prof. Thuong Vu
 • Jenifer Cook
 • Dr. Pham My Linh
 • Lisa Smith