Kính chào qúi vị,

Khi nói đến một trật tự thế giới mới thì người ta liên tưởng đến việc giảm dân số toàn cầu được phát động bởi hội Tam Điểm trong đó có các nhà lãnh đạo, những nhà đại tư bản và những nhân vật nổi tiếng để giới hạn dân số.  Khi đã đề ra mục đích thì họ không ngần ngại xử dụng mọi phương tiện để đạt cứu cánh.  Thế nên có những người đã ra đi bình an nhưng cũng không ít nạn nhân vô tội chịu bao đau thương nghiệt ngã trước khi lìa đời. Trang chủ này được thiết lập như một nén hương dâng lên anh linh những nạn nhân đã nằm xuống và những ai đang tranh đấu từng giờ cho sự sống vì chất hóa học.

Là những người đã lớn lên và sống trong 20 năm chinh chiến, chúng tôi không nhiều thì ít, trực tiếp hoặc gián tiếp đã chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi chiến tranh từ tinh thần đến thể chất.  Tuy nhiên, nhờ ơn trên, chúng tôi đã định cư tại Hoa Kỳ và xin chọn nơi này làm quê hương.

Là những công dân có trách nhiệm, chúng tôi có bổn phận đóng góp vào xã hội nơi mình sinh sống.  Ngoài việc giúp những người thiếu phương tiện cần thiết trong cuộc sống, chúng tôi có hoài bão giúp người dân hiểu những phản ứng phụ có thể nguy đến tính mạng về việc phun chất hóa học và hiểm họa thuốc muỗi West Nile Virus mà chính quyền Hoa Kỳ và các nước phát động từ năm 1999 đến nay qua trang nhà này. Đồng thời chúng tôi cũng hướng dẫn phương cách đối phó để giới hạn tổn hại cho sức khỏe quí vị.

Tại địa phương, chúng tôi phản đối Vector Control District trong việc phun thuốc bừa bãi nhằm vào những khu đông dân nhất là dân thiểu số. Chúng tôi đã và đang đối chất với cấp lãnh đạo trong quận Santa Clara để yêu cầu họ chấm dứt việc phun thuốc không cần thiết.  Chúng tôi đang thảo kế hoạch lên thủ phủ Cali để đối chất với chính quyền cấp tiểu bang và còn đi xa hơn nữa khi có đủ nhân sự. 

Chúng tôi biết rằng việc làm này sẽ đặt chúng tôi vào một vị trí khó khăn với chính quyền.  Ngoài ra chúng tôi có thể sẽ bị phản đối bởi giới tư bản trong nghành hóa học và bào chế dược phẩm hoặc các bệnh viện, bác sĩ, dược sĩ và nha sĩ. Chúng tôi miễn cưỡng viết điều này không ngoài mục đích giúp quí vị quán chiếu vấn đề một cách toàn diện.
  
Chúng tôi là những người Việt đầu tiên lên tiếng phản đối việc phun chất hóa học. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng chúng tôi cho rằng đó là sứ mạng nên chúng tôi quyết tâm theo đuổi. Vì việc làm đơn độc nên chúng tôi kêu gọi những ai hằng quan tâm đến cộng đồng góp một bàn tay để cùng chia sẻ trách nhiệm.

Xin hết lòng cám ơn

   


© Copyright 2016-2017 Friends Of The VU Heritage Foundation. All rights reserved
4457 Park Paxton Place - San Jose - California 95136 - USA
A Public Benefit Non-Profit Organization No. 3429996
Calif. Charity Registration No. 0139 619 7376
Federal Tax ID No. EIN 45-4160199
Tel: 408-644-6983

Website created by Hoa Vu and is solely responsible for its content.
Last update: 04/01/17


Mission      Value      Services      Support Us      Board of Directors