Xin hỗ trợ chúng tôi

Khi mọi người bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, nhiều người bị mất việc hoặc giảm quỹ hưu trí. Vì vậy nhiều người cần dịch vụ của chúng tôi. Họ là những cựu chiến binh trẻ trở về từ chiến trường Trung Đông, người già, trẻ em và ngay cả thanh niên. Những người mà chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày họ bị mất việc và vô gia cư. Friends Of The VU Heritage Foundation được hình thành trong hoàn cảnh này và hơn bao giờ hết, hội chúng tôi hỗ trợ những người gặp khó khăn trong cộng đồng.

Hãy góp một bàn tay với chúng tôi và hãy giúp chúng tôi một ít tài chánh vì mỗi mỹ kim mà bạn đóng góp là một sự đầu tư cho cộng đồng và sẽ giúp những người không may mắn có được những tiện nghi vật chất căn bản.

Bạn có thể đóng góp bằng nhiều cách:

  • Quà tặng bằng tiền mặt
  • Quà tặng bằng chứng khoán
  • Quà tặng qua chương trình 'matching' với nhân viên
Để biết thêm chi tiết về cách đóng góp cho hội, xin liên lạc với văn phòng chúng tôi tại 408-644-6983 hoặc email về: VuHeritageFoundation@gmail.com

Đơn giản nhất là quà tặng bằng tiền mặt sẽ giúp bạn khấu trừ thuế lợi tức. Bạn có thể gửi đóng góp về:

Friends Of The VU Heritage Foundation
4457 Park Paxton Place
San Jose, CA 95136


CFC Member # 52733

Chương Trình 'Matching':

Nhiều công ty đóng góp một số tiền tương đương với số tiền mà bạn giúp cho chúng tôi. Human Resources Department của công ty bạn sẽ cho bạn biết nếu chương trình này có thể thực hiện trong công ty của bạn. Nói chung, họ có một mẫu đơn gởi cho hội, chúng tôi sẽ xác nhận số tiền mà bạn đóng góp và gởi lại công ty của bạn...