Friends Of The VU Heritage Foundation associates with MARY ASSOCIATION Prayer for Lonely Souls because we strongly believe in eternal life after death. Without believing in God and His teachings, we would not be doing what we have been doing for others(*). Moreover we believe that helping the poor and the unfortunate people materially is not adequate. We also need to support them spiritually; especially those who have no relatives to pray or care for them after death.Trong tinh thần kết hiệp với những tổ chức từ thiện có cùng mục đích, chúng tôi hợp tác với HỘI MARIA Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn như một cánh tay nối dài hầu đem yêu thương đến tận những vùng đất xa xôi hẻo lánh, nơi mà hội này đặt trọng tâm hoạt động. Hội thường xuyên gởi về xin lễ để giúp các cha già hưu, nghèo khó và bệnh tật tại Việt Nam với ý chỉ cho các linh hồn. Hơn nữa, HỘI MARIA Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn còn là một tổ chức tôn giáo, như tên gọi, có mục đích giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục. Đây là điều mà Friends Of The VU Heritage Foundation hằng quan tâm nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Vì vậy chúng tôi kêu gọi quí vị hỗ trợ cho hội đoàn công giáo và xã hội này.


(*) Mt 25:14-30We respect our clients and do not discriminate between them
on the basis of religion, region, and race

There are no administration costs. All donations go directly to the recipients

   


© Copyright 2016-2017 Friends Of The VU Heritage Foundation. All rights reserved
4457 Park Paxton Place - San Jose - California 95136 - USA
A Public Benefit Non-Profit Organization No. 3429996
Calif. Charity Registration No. 0139 619 7376
Federal Tax ID No. EIN 45-4160199

Website created by Hoa Vu and is solely responsible for its content.
Last update: 06/25/16


Sứ Mạng      Giá Trị      Dịch Vụ      Hỗ Trợ      Điều Hành