Các nước phát triển thường có chương trình an sinh xã hội nhằm giúp những người sa cơ, hoặc nursing home cho người lớn tuổi. Nhưng tại Việt Nam, không có chương trình nào để giúp những người này. Vì lẽ đó, chúng tôi quan tâm đến những vị cao niên để ít nhất họ có nơi cư trú trong cảnh xế chiều; nên đã xây nhà dưỡng lão tại một số nơi có đại diện của Friends Of The VU Heritage Foundation hoạt động.

Chúng tôi mong ước có thêm phương tiện để giúp đỡ nhiều người, nhưng vì ngân quĩ eo hẹp nên chỉ có thể phục vụ những người đáng thương nhất.


Nhà dưỡng lão Thanh Hường. Hoàn tất 2014
Giáo xứ Cồn Thoi, Ninh Bình
Sr. Vũ Thị Cậy phụ trách


Trung tâm Bác ái Thanh Hà. Hoàn tất 2013
Giáo phận Hà Nội
Sr. Nguyễn T. Kim Khanh phụ trách


Nhà dưỡng lão Phạm Thị Mỹ. Hoàn tất 2012
Giáo xứ Ngọc Lũ, Hà Nam
Sr. Nguyễn Thị Tuyên phụ tráchWe respect our clients and do not discriminate between them
on the basis of religion, region, and race

There are no administration costs. All donations go directly to the recipients

   


© Copyright 2016-2017 Friends Of The VU Heritage Foundation. All rights reserved
4457 Park Paxton Place - San Jose - California 95136 - USA
A Public Benefit Non-Profit Organization No. 3429996
Calif. Charity Registration No. 0139 619 7376
Federal Tax ID No. EIN 45-4160199

Website created by Hoa Vu and is solely responsible for its content.
Last update: 06/25/16


Sứ Mạng      Giá Trị      Dịch Vụ      Hỗ Trợ      Điều Hành