SỨ MẠNG
Friends Of The VU Heritage Foundation chủ trương nâng cao đời sống cho những cá nhân và gia đình thiếu thốn về vật chất và giúp họ trở thành người sản xuất và công dân hữu ích.

Viễn Kiến
Chúng tôi quan tâm đến tương lai trẻ em, thanh thiếu niên và ngay cả người lớn để họ chẳng những tự túc mà còn đóng góp vào sự phát triển của xã hội nơi họ đang sinh sống.

Mục Tiêu
Hội là một tổ chức phi lợi nhuận làm việc thiện để hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho những người kém may mắn tại Hoa Kỳ và Việt Nam qua việc:

    - Hỗ trợ và chuẩn bị cho trẻ em và thanh thiếu niên gặp hoàn cảnh khó khăn có điều kiện cắp sách đến trường.

    - Cung cấp hoặc hỗ trợ tài chính và hợp tác với các tổ chức thiện nguyện tại Hoa Kỳ và Việt Nam.

    - Cung cấp chi phí và dịch vụ căn bản cho trẻ em và người lớn khi có nhu cầu.

    - Tham gia và đóng góp vào các hoạt động và chương trình của các tổ chức phi lợi nhuận khác.

    - Cộng tác với những cá nhân theo đuổi cùng mục đích nhằm cải thiện cuộc sống. Thí dụ như cung cấp thức ăn, quần áo, học bổng, chữa răng, khám bệnh và mổ mắt cho người khiếm thị tại Việt Nam.