Từ ba năm qua, Friends Of The VU Heritage Foundation đã tặng quà cho các Thương Phế Binh và người nghèo khó.

Dưới đây là danh sách những người nhận quà trong các chuyến đi:


- Nhân dịp Tết 2014

- Nhân dịp Hè 2014

- Nhân dịp Hè 2015

- Nhân dịp Tết 2016

- Nhân dịp Hè 2016


Thăm viếng gia đình một
Thương Phế Binh


Các Đặc sứ đã đến thăm những tỉnh
và thành phố nhân dịp Hè 2014


Một gia đình tiêu biểu nhận quà
nhân dịp Hè 2014We respect our clients and do not discriminate between them
on the basis of religion, region, and race

There are no administration costs. All donations go directly to the recipients

   


© Copyright 2016-2017 Friends Of The VU Heritage Foundation. All rights reserved
4457 Park Paxton Place - San Jose - California 95136 - USA
A Public Benefit Non-Profit Organization No. 3429996
Calif. Charity Registration No. 0139 619 7376
Federal Tax ID No. EIN 45-4160199

Website created by Hoa Vu and is solely responsible for its content.
Last update: 06/25/16


Sứ Mạng      Giá Trị      Dịch Vụ      Hỗ Trợ      Điều Hành