61fb6beac1f49753b5d0888d35a88e75

 

 

Kính thưa quí vị,

 

Khi nói đến một trật tự thế giới mới th́ người ta liên tưởng đến việc giảm dân số toàn cầu được phát động bởi Tam Điểm trong đó các nhà lănh đạo, những nhà đại bản những nhân vật nổi tiếng để giới hạn dân số. Khi đă đề ra mục đích th́ họ không ngần ngại xử dụng mọi phương tiện để đạt cứu cánh. Thế nên những người đă ra đi b́nh an nhưng cũng không ít nạn nhân tội chịu bao đau thương nghiệt ngă trước khi ĺa đời. Trang chủ này được thiết lập như một nén hương dâng lên anh linh những nạn nhân đă nằm xuống những ai đang tranh đấu từng giờ cho sự sống chất hóa học.

 

Là những người đã lớn lên và sống trong 20 năm chinh chiến, chúng tôi không nhiều thì ít, trực tiếp hoặc gián tiếp đã chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi chiến tranh từ tinh thần đến thể chất.  Tuy nhiên, nhờ ơn trên, chúng tôi đã định tại Hoa Kỳ và xin chọn nơi này làm quê hương.

 

Là những công dân có trách nhiệm, chúng tôi có bổn phận đóng góp vào xã hội nơi ḿnh sinh sống. Ngoài việc giúp những người thiếu phương tiện cần thiết trong cuộc sống, chúng tôi có hoài bão giúp người dân hiểu những phản ứng phụ có thể nguy đến tính mạng ̀ việc phun chất hóa học hiểm họa thuốc muỗi West Nile Virus mà chính quyền Hoa Kỳ các nước phát động ̀ năm 1999 đến nay qua trang nhà này (VuHeritageFoundation-against-NewWorldOrder.info). Đồng thời chúng tôi cũng hướng dẫn phương cách đối phó để giới hạn tổn hại cho sức khỏe quí vị.

 

 Tại địa phương, chúng tôi phản đối Vector Control District trong việc phun thuốc bừa bãi nhằm vào những khu đông dân nhất là dân thiểu ́. Chúng tôi đă đang đối chất với cấp lănh đạo trong quận Santa Clara để yêu cầu họ chấm dứt việc phun thuốc không cần thiết. Chúng tôi đang thảo kế hoạch lên thủ phủ Cali để đối chất với chính quyền cấp tiểu bang c̣n đi xa hơn nữa khi đủ nhân sự.

 

Chúng tôi biết rằng việc làm này sẽ đặt chúng tôi vào một vị trí khó khăn với chính quyền. Ngoài ra chúng tôi thể sẽ bị phản đối bởi giới bản trong ngành hóa học bào chế dược phẩm hoặc các bệnh viện, bác , dược nha . Chúng tôi miễn cưỡng viết điều này không ngoài mục đích giúp quí vị thấu triệt vấn đề một cách toàn diện.

 

Chúng tôi những người Việt đầu tiên lên tiếng phản đối việc phun chất hóa học.  Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn.  Nhưng chúng tôi cho rằng đó sứ mạng nên chúng tôi quyết tâm theo đuổi. việc làm đơn độc nên chúng tôi kêu gọi những ai hằng quan tâm đến cộng đồng góp một bàn tay để cùng chia sẻ trách nhiệm.

 

Xin hết ḷng cám ơn.

 

Friends Of The VU Heritage Foundation