Dưới đây là danh sách 28 Cô Nhi Quả Phụ nhận quà đầu năm 2016.
Chúng tôi sẽ tiếp tục viếng thăm và nâng đỡ những khi họ gặp khó khăn.

1 / Nguyễn thị Thuyên , SN :03.02.1944
 - Địa chỉ : 10 /10 Nguyễn Trương tộ , Huế
    Hiện đang ở với con trai tại Thôn : Cẩm Văn Tây, Điện    
   Hồng , Điện Bàn , Quảng Nam, Đà Nẳng, ĐT :    01657828214
      Là vợ của Tử Sĩ : Phạm Cúc,  SN : 02.03.1939
- SQ : 59 /213.286. Cấp bậc : Thượng Sỹ.
- Đơn vị : Biệt lập , Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 5, Sư Đoàn 2 BB
Tử trận đánh ở Mộ Đức, Quảng Ngãi năm 1971

2 / Tống thị vân , SN : 20.04.1944
- Địa chỉ : Thôn Ngọc Hồ, Hương Hồ, Hương Trà, TT Huế.
- ĐT : 01212069602
Là vợ của Tử sĩ : Võ Chít , SN :15.01.1937
- SQ : 57 /202.873 , Cấp bậc : Trung Sỹ
Bị  thảm sát Tết Mậu Thân, năm 1968 , tại khe đá mài TT Huế.

3 / Tống thị Tưởng , SN : 05.06.1934
- Địa chỉ : Thôn Ngọc Hồ , Hương Hồ , Hương Trà , TT Huế
- ĐT : 01686377202
Là vợ của Tử Sĩ : Nguyễn vă Đợi , SN :01.07.1937
- SQ : 57 /205.233 , cấp bậc : Binh 1
- Đơn vị : Tiểu Đoàn 104 Công Binh .
Bị  thảm sát Tết Mậu Thân, tại khe đá mài , TT Huế
 
4 / Tống thị Nữ , SN :05.04.1943
- Địa chỉ : 88, Trần Phú, Huế
- ĐT : 054.3829.411
Là vợ của Tử Sĩ : Nguyễn văn Lộc , SN : 1937
- Công Nhân viên chức Đài Truyền Hình Huế.
Bị  thảm sát Tết Mậu Thân, tại khe đá mài , TT Huế

5 / Nguyễn thị Mến, SN : 06.02.1943
- Địa chỉ : 12 / 165 Trần Phú, Huế
- ĐT : 054.3.885.909
Là vợ của Tử Sĩ : Trần văn Ân , SN 18.08.1941
- SQ : 61 / 200.319
- Đơn vị : Đ.Đ. Công Binh 216,
Bị thảm sát Tết Mậu Thân, tại khe đá mài

6 / Hồ thị Thảo , SN : 11.06.1954
- Địa chỉ : 19 /198 Phan chu Trinh, Huế .
- ĐT : 054,3,830.211
Là vợ của Tử Sĩ : Nguyễn văn Diệm , SN :23.11.1942
- SQ : 62 / 204.671, cấp bậc : Chuẩn úy
- Đơn vị : Tiểu Đoàn 2/42 BB,
Tử trận ngày : 04.05.1974, chiến dịch Hòa bình tại Pleime, Pleiku

7 / Trương thị Bông , SN : 15,10.1946
- Địa chỉ : 21/184 Phan Chu Trinh, Huế
Là vợ của Tử sĩ : Trương văn Thương , SN : 19.06.1946
- SQ : 201.547 . Đ,Đ,4  BĐQ
Tử trận ngày : 20.01.1967. tại Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Tín

8 / Nguyễn thị Mừng , SN : 01.01. 1936
- Địa chỉ : 19/ 46 Trần Phú, Huế.
Là vợ của Tử sĩ : Trần Bá Ngôn, SN :15.05.1935
- SQ : 55 /202.982 , Đơn vị : Sư Đoàn 2, BB
Tử trận năm : 1975, tại Chu Lai, Quảng ngãi

9 / Nguyễn thị Tư, SN : 21.06.1947
- Địa chỉ : 22/53 Hàm Nghi, Huế
- ĐT : 054.3.846.360
Là vợ của Tử Sĩ : Nguyễn văn Bôn, SN :20.10.1940
- SQ :60 /407.760. Đơn vị: Tiểu Đoàn 3/54 BB. Cấp bậc: Chuẩn úy
Tử trận ngày :09.04.1972, tại tọa độ XD 603098

10 / Nguyễn thị Bồng , SN 15.05.1942
- Địa chỉ : 20/91/131 Trần Phú, Huế
Là vợ của Tử sĩ : Trần la, SN : 10.01.1944
- SQ : 64 /208.272, Đơn vị:Trung Đoàn 2, Sư Đoàn 1 BB
Tử trận ngày 12 .07. 1967. tại Ái Tử, Quảng Trị

11 / Nguyễn thị Ái , SN : 02.03.1941
- Địa chỉ : 26/53 Hàm Nghi, Huế
Là vợ của Tử sĩ : Nguyễn văn Năm. SN : 1933
- Đơn vị : Đ.Đ. Hành chánh, Tiểu Khu Thừa Thiên
Tử trận năm 1975, tại Thị Trấn Thuận An, Huế

12 / Phan thị Chi , SN : 10.09.1936
- Địa chỉ : 9/16/16 Đoàn Hữu Trưng , Huế
- ĐT :01213519424.
Là vợ của Tử Sĩ : Phan Chương, SN : 1934
- SQ:33/078.036. Đ.Đ. Hành chánh tiếp vận, Tiểu Khu Thừa Thiên
Tử trận Mồng 2 Tết Mậu Thân

13 / Huỳnh thị Cúc, SN 1943
- Địa chỉ :3/16/16  Đoàn Hữu Trưng, Huế
- ĐT :054.3896.358
Là vợ của Tử Sĩ : Lê văn Kinh, SN : 1932
- Đơn vị : Sư Đoàn 1, BB.
Tử trận tại Đồng Hà , bị phục kích, ngày 05.04.1968

14 / Nguyễn thị Ánh , SN 1941
- Địa chỉ : 1/141 Trần Phú, Huế
Là vợ của Tử Sĩ : La văn Chánh, SN :1940
- SQ : 200.067
Tử trận ngày 10.10.1973, tại Quế Sơn, Quảng Nam, Đà Nẳng

15 / Nguyễn thị Vồn , SN 23.06.1937
- Địa chỉ : 322, Bùi thị Xuân, Huế
Là vợ của Tử sĩ : Nguyễn văn Trãi, SN : 10.10.1937
- SQ:217.684:Đơn vị: Đ.Đ.796, Trung Tâm Huấn Luyện Hòa Cầm
Tử trận ngày : 05.08.1969, Tại Minh Hương, Hội An, Quảng Nam

16 / Lương thị Xuyến, SN :25.09.1944
- Địa chỉ : 7/328, Bùi thị Xuân, Huế
Là vợ của Tử Sĩ : Nguyễn Toàn, SN : 1940
-SQ: 65/208.813, Đơn vị : Trung Đoàn 54, Sư Đoàn 1 BB
Tử Trận : Biến cố 1975, tại Thị Trấn Thuận An, TT Huế

17 / Nguyễn thị Kiệm, SN : 07.07.1944
- Địa chỉ : Tổ 15, Khu vực 4, Phường , Phường Đúc
Là vợ của Tử Sĩ : Trần Thanh Sơn, SN :03.09.1949. KBC 6903
- Đơn vị : Đ.Đ, 3/149, Địa Phương Quân, Quảng Nam,
Tử trận ngày : 24.02.1973, tại Hòa Hải, Hòa Vang, Quảng Nam

18 / Nguyễn thị Nồng , SN : 01.01.1937
- Địa chỉ : 5 / 328, Bùi thị Xuân, Huế
Là vợ của Tử Sĩ : Trần Quang Hoàng , SN : 1936
- SQ ; 65/208.613, Đơn vị : Trung Đoàn 2, Sư Đoàn 1 BB
Tử trận tháng  9, 1969 tại Gio Linh, Quảng trị

19 / Võ thị Vân, SN : 04.020.1936
- Địa chỉ : 24 / 130, Trần Phú, Huế
 Là vợ của Tử Sĩ : Trần Thanh Hiền, SN : 1938
- Đơn vị Truyền Tin , Tiểu Khu Thừa Thiên, Huế
Bị thảm sát Tết Mậu Thân , năm 1968 tại khe đá mài, cùng với các anh em quân nhân khác.

20 / Hồ thị Vang, SN : 12.06.1935
- Địa chỉ : Phú Mỹ, Phú Vang , TT Huế
Là vợ của Tử sĩ : Trần Duy Chốn, SN : 1934
- Đơn vị : Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn 47, Pháo binh, Sư Đoàn 23 BB
Tử trận ngày : 21.12.1964, tại Buôn Ma Thuột.

21 / Huỳnh thị Hường, SN : 01.04.1932
- Địa chỉ : 36/131, Trần Phú, Huế
Là vợ của Tử Sĩ : Hồ văn Tá, SN : 10.02.1941
- SQ : 61/216.251.
- Đơn vị : Quân Cụ.     
Bị thảm sát Tết Mậu Thân, năm 1968, tại khe đá mài, TT Huế

22 / Hồ thị Ba, SN :20.05.1945
- Địa chỉ : 51/131, Trần Phú.
Là vợ của Tử Sĩ : Lê Trọng Thiên, SN : 02.03.1945
- SQ : 65/205.458
- Đơn vị : Trung Đoàn 51, Sư Đoàn 2 BB, năm 1972, gia nhập Sư Đoàn 3, và đã tử trận tại Quảng Trị, mùa hè đỏ lửa năm 1972.

23 / Ngô thị Thảo, SN : 10.03.1944
- Địa chỉ :12/149, Trần Phú, Huế.
Là vợ của tử sĩ : nguyễn văn Tân, SN :14.07.1943
- Đơn vị : 102, CSDC, Trung đội 23
Tử trận ngày 27.01.1973, tại Phong Điền, khi cùng đi với Thiếu Tá Liên Thành

24 / Lương thị Ý, SN :04.04.1940
- Địa chỉ : 35/4/3 Phạm thị Liên, Kim Long, Huế
Là vợ của Tử sĩ : Đặng Hữu Thanh, SN : 08.03.1942
- SQ : 62/215.039
- Đơn vị : Tiểu Đoàn  4/1 Quản trị, Sư Đoàn 1 BB
Bị thảm sát Tết Mậu Thân, năm 1968, tại Khe đá mài

25 / Nguyễn thị Thảo, SN: 1930
- Địa chỉ:  Thôn Ngọc Hồ, Hương Hồ, Hương Trà, TT Huế
Là vợ của Tử sĩ : Đổ Nhơn, SN: 1929
- SQ : 15.464
- Đơn vị : Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu Thừa Thiên.
Tử trần ngày : 16.12.1966 . trong lúc giao tranh với VC.

26 / Hồ thị Lê, SN : 8.7.1947
- Địa chỉ : 8/9/131 Trần Phú, Huế
Là vợ của Tử sĩ : Nguyễn văn Sử, SN : 01.01.1946
- SQ : 109227
- Đơn vị : Nghĩa quân, Chi Khu Hương Thủy.
Tử trận ngày :8.7.1969, tại pháo đài Quận Hương Thủy.
- ĐT : 054.3.885638

27 / Hoàng thị Tâm, SN : 12.03.1941
- Địa chỉ :1/16/16, Đoàn Hữu Trưng, Huế
Là vợ của Tử Sĩ : Đỗ Châu, SN : 24.03.1936
- SQ : 56 /270.735
- Đơn vị : Đại Đội 31, Kho Y Dược
Tử trận ngày : 23.10.1961, tại suối đồi Quốc Lộ 19.

 28 / Nguyễn thị Rý, SN : 10.05.1954
 - Địa chỉ :Đội 5, Thôn Thủy Lập, Quảng lợi, Quảng Điền TT Huế
 Là vợ của Tử Sĩ : Nguyễn Cha, SN :
-    SQ :155.529
-    Đơn vị : Nghĩa Quân, Chi Khu Quảng Điền TT Huế.
Bị thương ngày 23.10.1974 tại Thôn Đông Hồ, Quảng Lợi, Quảng Điền, và chết tại Quân Y Viện nguyễn Tri Phương ngày 24.10.1974.
- ĐT : 01658760775


Mission      Value      Services      Support Us      Board of Directors