Rev. Prof. Giuse Nguyễn Văn Tịnh, Ph.D.

Xuyên suốt 70 năm qua, từ khi còn học Triết tại Ý-đại-lợi, cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh đã gởi học bổng về giúp các chủng sinh. Khi học Thần tại Pháp, cha giúp các dòng nữ để có thể tồn tại trong chế độ cộng sản. Khi học Vật Lý tại Đức, cha còn giúp thêm các cha hưu dưỡng tại các giáo phận miền bắc Việt Nam. Nhất là khi làm giáo sư tại Universität Bonn, cha đã xin học bổng cho các chủng sinh và nữ tu xuất sắc sang Đức du học.

Cho đến hôm nay, cha đã đóng góp cho giáo hội vài chục nữ tu và linh mục; trong số đó có một giám mục. Theo bước chân cha Giuse, chúng tôi mở ra chương trình Học Bổng Đào Tạo Tu Sĩ với mục đích góp tay vào việc huấn luyện thợ gặt cho giáo hội đang lúc số người dâng mình cho Chúa ngày càng giảm sút.

Năm nay chúng tôi gởi về Việt Nam qua Cha Phaolo Lưu Ngọc Lâm chăm sóc 30 em có ơn kêu gọi. Hy vọng năm sau chúng tôi sẽ tăng số học bổng nếu có thêm ngân quỹ.
 


Rev. Paul Lưu Ngọc Lâm (giữa) và các em theo đuổi ơn kêu gọiThư báo cáo của cha LâmDanh sách 30 em nhận học bổng


Mission      Value      Services      Support Us      Board of Directors