Kiến trúc và điêu khắc ở thân tháp
Po Klaung Garai trong thế kỷ 13,
Ninh Thuận

Dưới đây là danh sách 35 bà con neo đơn - tàn tật cư ngụ tại thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận nhận hiện kim cho năm 2016
Cụm tháp tại Po Nagar, Khánh Hòa


Bia ký chữ Phạn [Chăm cổ],
Phan Rang


Mission      Value      Services      Support Us      Board of Directors