Các Đặc sứ đang thăm hỏi và trao quà cho TPB

Dưới đây là danh sách Thương Phế Binh nhận quà đầu năm 2016:

 1/ Nguyễn Thanh Bình
- SN : 10.02.1955
- SQ : 75/200.124
- Đơn vị : Đại Đội 1, Tiểu Đoàn 103, Công Binh Chiến đấu
- Địa chỉ : Thôn Điền lợi, Xã Bình Điền, Huyện Hương Trà TT Huế
- Thương tích : cụt 2 chân.


Đặc sứ Nguyễn Lâm và Ô. Nguyễn Thanh Bình

2/ Lê Minh
- SN : 03.03.1056
- SQ : 76/205.041
- Đơn vị : Đại Đội 4, Tiểu Đoàn 3/3 Sư Đoàn 1 BB
- Địa chỉ : 8/10 Nguyễn Trường Tộ, Huế
- Thương tích : 2 mảnh đạn trên đầu, liệt chân tay.

3/ Lê phán
- SN : 22.02.1933
- SQ : 53/208.052
- Đơn vị : Đại Đội 2, Tiểu Đoàn 21, Biệt Động Quân
- Địa chỉ : 10/10 Nguyễn Trường Tộ. Huế
- Thương tích : mù 1 mắt phải

4/ Đặng Đảo
- SN : 05.9.1950
- SQ : 50/342.745
- Đơn vị : Địa Phương Quân
- Địa chỉ : Thôn Cự Lạc, Quảng Lợi, Quảng Điền, TT Huế
- Thương tích : cụt 2 chân


5/ Phạm Hợi
- SN : 15.02.1946
- SQ : Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn
- Địa chỉ : Thôn Khuôn Phò, Quảng Phước, Quảng Điền, TT Huế
- Thương tích : mù 2 mắt.

6/ Nguyễn Cẩm
- SN : 01.04.1945
- SQ : 65/205.030
- Đơn vị : Quản Trị
- Địa chỉ : Lộc An, Phú Lộc
- Thương tích : cụt chân trái, gãy tay phải

7/ Đặng Tuyên
- SN : 08.05.1932
- SQ : 52/201.201
- Đơn vị : Đơn vị 1, Quản Trị
- Địa chỉ : Phú Vang , TT Huế
- Thương tích : hư mắt phải.

8/ Đoàn Quy
- SN : 20.06.1946
- SQ : 66/108.840
- Đơn vị : Tiểu Đoàn 9 Nhảy Dù
- Địa chỉ : Thôn Tân Mỹ, Thị Trấn Thuận An.
- Thương tích : gãy chân trái, bị thương vùng bụng.

9/ Nguyễn Ngọc Chi
- SN : 19.01.1952
- SQ : 72/151.341
- Đơn vị : Tiểu Đoàn 110, Địa Phương Quân
- Địa chỉ : Tổ 5, Khu vực 2, Phường Trường An.
- Thương tích : cụt chân phải trên gối.

10/ Nguyễn Lý (tự Sơn)
- SN : 05.10.1956
- SQ : 76/212.735
- Đơn vị : Đ, Đội 4, Tiểu Đoàn 61, Liên Đoàn 15 BĐQ.
- Địa chỉ : Thôn An Lưu, Phú Mỹ, Phú Vang, TT Huế
- Thương tích : cụt chân trái, gãy chân phải.11/ Cao Tư
- SN : 16.12.1949
- SQ : 69/207.302
- Đơn vị : Tiểu Đoàn 1, Trung Đoàn 54, Sư Đoàn 1 BB.
- Địa chỉ : Thôn Bắc Trung, Lộc An, Phú lộc, TT Huế.
- Thương tích : cụt chân phải trên gối.

12/ Nguyễn Cơ
- SN : 07.09.1952
- SQ : 110.544
- Đơn vị : Nghĩa Quân, Trung Đội 102, Chi Khu Phú Thứ
- Địa chị : Tổ 6, Phương Thủy Lương, Hương Thủy
- Thương tích : phần ngực bị bỏng nặng, tay chân co rút.

13/ Nguyễn Thanh
- SN ; 19.06.1951
- SQ : 71/202.611
- Đơn vị : Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 3, Sư Đoàn 1 BB
- Địa chỉ : Tổ 6, Phường Hương Văn, Hương Trà.
- Thương tích : mù mắt phải, mờ mắt trái.

14/ Hoàng Hữu Hy
- SN : 15.10.1943
- SQ : Biệt Kích Mỹ
- Đơn vị : Thảm sát, Tỉnh Thừa Thiên, Huế
- Địa chỉ :3/15  Đường Tam Giang, Thị Trấn Sịa
- Thương tích : cụt chân trái.

15/ Lê Trình
- SN : 10.01.1950
- SQ : 70/207.170
- Địa chỉ : 2, Đương Tam Giang, Thị Trấn Sịa
- Thương Tích : cụt tay phải và 2 chân.


16/ Nguyễn Thiên (Ý)
- SN : 13.04.1955
- SQ : 75/201.073
- Đơn vị : Tiểu Đoàn 14 Pháo Binh.
- Địa chỉ : Hương Xuân , Hương Trà, TT Huế
- Thương tích : cụt chân trái.

17/ Nguyễn Ninh
- SN : 04.04.1951
- SQ : 71 : 200.625
- Đơn vị : Đ,Đội 2, Tiểu Đoàn 4, Trung Đoàn 3, Sư Đoàn 1 BB.
- Địa chỉ : Tổ 6, Hương Xuân, Hương Trà.
- Thương tích : cụt chân phải.

18/ Nguyễn Đà
- SN : 1946
- SQ : 66/207.866
- Đơn vị : Đ.Đội 3, Tiểu Đoàn 3, Sư Đoàn 1 BB
- Địa chỉ : Quảng Lợi, Quảng Điền.
- Thương tích : cụt chân phải trên gối.

19/ Nguyễn Đề
- SN : 12.10.1944
- SQ : 64/701.031
- Đơn vị : Hải Quân
- Địa chỉ : Lộc Tiên, Phú Lộc, GX Thừa Lưu
- Thương tích : hư mắt phải, suy giảm trí nhớ.

20/ Lê Thắng
- SN : 02.9.1948
- SQ : 68/127.806
- Đơn vị : Tiểu Đoàn 8, Sư Đoàn Nhảy Dù
- Địa chỉ : 24/68 Phùng Hưng, Huế.
- Thương tích : cụt 2 chân.


Mission      Value      Services      Support Us      Board of Directors