Cũng như mọi năm, đầu năm 2015, chúng tôi đã gởi hai Đặc sứ về Việt Nam làm công tác từ thiện trong gần một tháng. Các thành viên đã đi từ miền Nam, qua miền Trung, đến tận vùng cực bắc giáp ranh giới Trung Cộng để an ủi, phát quà và học bổng cho các học sinh nghèo và hiếu học.

Tổng cộng, chúng tôi đã phát gần 200 học bổng. Mỗi phần trị giá từ 100 đến 300 USD; tùy theo hoàn cảnh, trình độ và khả năng học vấn của từng em. Dưới đây là một số hình ảnh và danh sách từng vùng.


Đặc sứ Kiều Nguyễn (hàng trước, tay phải) và
Jessica Trần (hàng cuối, tay phải) đã trao 20 học bổng
 tận tay các em tại Tiền Giang
Mười hai (12) học bổng đã trao tận tay các em tại Tây Ninh
Mười (10) học bổng đã trao tận tay các em tại Di Linh, Lâm Đồng


Mission      Value      Services      Support Us      Board of Directors