Tết Trung Thu năm nay, nhóm Tình Người Không Biên Giới đã tổ chức múa lân, phát quà và lồng đèn cho 1200 em tại các vùng xa xôi, hẻo lánh. Số quà được phân phối như sau:

- 200 Huyện Sông Hinh (xã Ebia & xã Ely)
- 200 Huyện Tây Hòa
- 200 Huyện Phú Hòa (chùa Tây Sơn & cốc Cô Thạch)
- 100 Huyện Sơn Hòa
- 100 Huyện Tuy An
- 100 Gia đình phật tử Bảo Tịnh
- 100 Phước Hậu 2, Phường 9, Tuy Hòa
- 100 Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định
- 50 Trường tiểu học Trưng Vương
- 50 Xóm chợ Phường 2, Tuy Hòa


Niềm vui của các em đã nên trọn vẹn và
hy vọng năm sau chúng tôi sẽ gặp lại các em.
Mission      Value      Services      Support Us      Board of Directors