Chào mừng qúi vị,

Qua nhiều năm âm thầm hoạt động và sau 5 năm trình làng, Hội thiện nguyện Gia Đình Họ VŨ đã đạt được những thanh quả vô cùng khích lệ.

Trước tiên, phải kể đến công ơn của giáo sư tiến sĩ Trần Đình Trị và các sinh viên cao học tại University of California - Los Angeles và các sinh viên cử nhân tại UC-Irvine, cha Nguyễn Văn Tịnh và thân hữu tại Universität Bonn, thầy Thích Quảng Thường và Chùa Hồng Danh, Nguyễn Duy Hải và Nhóm Tình Thương Nối Kết, Bs. Trần Văn Nam và Hội Cựu Học Sinh Petrus Ký - Bắc Cali, ông Vũ Văn Lộc và Hội Quán Việt Nam - San Jose, Vũ Duy Thức và các chuyên gia tin học tại Google Inc., Jessica Trần và các kỹ sư điện toán tại Apple Inc., Phạm Mỹ Linh và các bác sĩ tại Stanford University Medical Center . . .

Hiện nay, vấn đề nhân sự tạm ổn định để chúng tôi có thời giờ hoạch định cho 5 năm kế tiếp. Chúng tôi đang viết dự án "Tội lỗi và Xấu hổ: Những vấn nạn thường xảy ra cho mọi người" trình lên U.S. Dept of Health xin tài trợ cho việc nghiên cứu. Ngoài ra chúng tôi còn xin ngân khoản từ U.S. Dept of Education để viết về đề tài "Tại sao con em người di dân chối từ nguồn gốc sau khi thành công: Nguyên nhân và phương cách đối phó."

Để chuẩn bị cho Việt Nam thời hậu cộng sản, chúng tôi sẽ gởi về nước nhiều bài viết liên quan đến đề tài: "Tại sao người Việt thành danh hơn thành nhân", "Chữ Tín trong lòng người Việt" trong đó chúng tôi sẽ định nghĩa Người Việt phải như thế nào, "Vì Cộng sản mà người Việt trở nên hung bạo: Mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết bằng tính mạng." Phải chăng mạng sống của người trong nước quá rẻ? Ngoài ra, chúng tôi sẽ làm những cuộc khảo cứu xoay quanh đề tài "Người Việt dưới sự nhận xét của các nhà chuyên gia" và "Người Việt hải ngoại dưới  cái nhìn của những nhà xã hội học."

Là một hội từ thiện có tầm vóc, chúng tôi có thể bị giới hạn bởi khả năng chuyên môn nhưng không giới hạn giúp đỡ những ai cần được giúp đỡ. Nói cách khác, hội chúng tôi không có nhiều chuyên viên để phục vụ thân chủ một cách hữu hiệu nhưng không vì thế mà từ chối giúp đỡ những cá nhân hoặc gia đình đang bị khủng hoảng tại những nơi có nhân viên hoạt động.

Riêng tại Việt Nam, hội không nhắm riêng vào thành phần nào; ngược lại chúng tôi giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn dẫu rằng người đó là Người Việt hay Người Hoa, Người Kinh hay Người Thượng, Thương phế binh VNCH hay Bộ đội miền Bắc. Cũng như khi còn là một chiếc thuyền, chúng tôi chỉ loanh quanh trên sông Hồng hay sông Hương. Nhưng khi là một tàu biển nhìn vào đất liền, chúng tôi chỉ thấy bờ biển VN.
   
Ngoài những chương trình chi tiêu đã hoạch định, một khi đại diện của hội ghi nhận những người gặp nạn; chúng tôi có ngân quĩ khẩn cấp để chi tiêu. Với chủ trương, đường lối hoạt động và đà thăng tiến như hiện nay, chúng tôi đang tiến mạnh nhưng chỉ mong là những mảnh vải để băng bó vết thương cho xã hội.

Friends Of The VU Heritage Foundation


CFC Member No. 52733

We operate our foundation by laws and follow by mission statement. We only hope that we are a piece of cloth to bind up the open wounds of people.

Friends Of The VU Heritage Foundation

We respect our clients and do not discriminate between them
on the basis of religion, region, and race


There are no administration costs. All donations go directly to the recipients

   


© Copyright 2016-2017 Friends Of The VU Heritage Foundation. All rights reserved
4457 Park Paxton Place - San Jose - California 95136 - USA
A Public Benefit Non-Profit Organization No. 3429996
Calif. Charity Registration No. 0139 619 7376
Federal Tax ID No. EIN 45-4160199
Tel: 408-644-6983

Website created by Hoa Vu and is solely responsible for its content.
Last update: 04/01/17


Mission      Value      Services      Support Us      Board of Directors